top of page

Setkání na vlně dechu, pohybu, hudby a slova


Pár úryvků z rozhovoru Diany Siswartonové pro Pravý domácí časopis k zamyšlení před návštěvou festivalu:


„Voda je život. Na tom se shodneme všichni. Rodíme se z vody a když přijdeme na svět, jsme měkoučcí a šťavnatí. Plní vody. Nasáváme informace jako houba. Jako děti jsme rozpustilí. S věkem postupně začínáme o vodu přicházet. Tělo vysychá, mysl kostnatí. Mysl a tělo jsou spojené nádoby. Každá myšlenka má svou korelaci v pohybu. A naopak. Naše těla jsou ze dvou třetin voda, ale co do počtu molekul, se celých 99% všech molekul sestává z molekul vody


Stále se zaměřujeme na obsah vody, na její složení. Ale její vlastnosti jsou dány i její architekturou a pohybem. Voda nemá sama o sobě formu, přijímá tu, která je jí nabídnuta. Je médium mezi pevným a plynným. Je to tekutý krystal. Má charakteristiky krystalické pevné látky, ale pořád se může pro-měňovat. Vytvořit jakoukoli formu. A až formy jsou nositelky vlastností. Vždyť jediná kapka vody ob-sahuje asi 4 000 000 000 000 000 000 000 molekul vody. Díky různému vnitřnímu uspořádání se však mohou vody téhož chemického složení chovat naprosto odlišně.


Voda reaguje úplně na všechno, na světlo, na zvuk, na mechanický pohyb, na formu a také na naši mysl a pocity. Je nesmírně citlivá, a když do ní v nehmotném světě vložíme lásku a vděčnost, tak ve fyzickém světě vytvoří krystaly, které to ztělesní. Živá voda je skutečně tekutý krystal. Má schopnost zesilovat energie. Nést informaci. Měnit jeden typ energie na druhý. To vše pak dělá voda i v nás, když ji vypijeme. Ale stejně na naši mysl reaguje i voda v buňkách v našem těle.“

bottom of page