BESEDA : INTUICE A DALŠÍ SCHOPNOSTI VĚDOMÍ

BESEDA : INTUICE A DALŠÍ SCHOPNOSTI VĚDOMÍ

Profesor Roman Havlík zkoumal aktivity centra, kde se děti učí pozitivním způsobem využívat schopnosti rozšířeného vědomí, kte