BESEDA NEUROFILOZOFIE S MUDr. Martinem Janem Stránským (srpen 2020)

BESEDA NEUROFILOZOFIE S MUDr. Martinem Janem Stránským (srpen 2020)

Popis: BESEDA JAKO INTRO KE KONGRESU IP www.kongres-inteligentnihopohybu.cz

MODERÁTOR: Jaroslav Dušek
HOST:MUDr.Martin Jan Stránský
Martin Jan Stránský je lékař a neurolog, primář neurologie na Yaleské univerzitě. Narozen v USA, dnes žije v ČR, přednáší na lékařských fakultách UK a Yale. Převážně se věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.  Zamýšlí se však také nad tím, co je vědomí, co je smyslem naší existence, kde se protíná neurologie a kvantová fyzika a věda a spiritualita vůbec. Lze se však dotknout spousty dalších témat, jelikož je pan doktor renesančně vzdělaný, ale má také hloubku a moudrost vlastní žité zkušenosti.