KAMILA JIŘÍKOVÁ: POZNÁNÍM PÁNEVNÍHO PROSTORU K SEBEJISTOTĚ A VITALITĚ

KAMILA JIŘÍKOVÁ: POZNÁNÍM PÁNEVNÍHO PROSTORU K SEBEJISTOTĚ A VITALITĚ

Kamila je osobnost s širokým spektrem znalostí a zájmů, které se vzájemně prolínají a vedou ji k nacházení celistvosti. Přes 20 let se zabývá jógou, věnuje se především hathajóze. Od roku 2015 je lektorkou Školy pánevního dna a akreditované metody 3x3, která rovněž vnímá propojenost těla, emocí a energií. Jógu i cvičení pánevního dna obohacuje o plynulé a ladné vlnové pohyby. Také je průvodkyní terapeutické metody Deep Imagery. Všechny své poznatky využívá k tomu, aby ženy skrz pohyb, dech a pozornost skutečně poznaly prostor pánve a tím získaly nejen plné zdraví a hlubší milostné ladění, ale i radostný a sebejistý postoj k sobě samé a k okolí. Vede pravidelná cvičení, semináře a přednášky. Setkat se můžete rovněž při individuální terapii a v mini skupin