Program 8. - 11. 10. 2020

PÁTEK:

10:00 - 12:00

Dorothe Trassl  E-MOTION

12:00 - 13:00

OBĚD

13:30 - 15:30

Zuzana Váchová  INTUHRY 

16:00 - 18:00

prof. MUDr. Jan Martin Stránský -  beseda NEUROVĚDY, FILOZOFIE A UMĚNÍ ŽÍT

19:00 - 21:00

MOZEK A VĚDOMÍ beseda s prof.MUDr. Vladimírem Benešem a MUDr. Helenou Máslovou

Sobota:

8:00 - 10:00

Jakub Zeman - FIGHTING MONKEY

10:15 - 12:15

Raduca Vojáčková - TANEC 5RYTMŮ

12:15 - 13:45

OBĚD

13:45 - 15:45

PeadDr.Hana Toufarová FIT PAIN FREE

16:00 - 18:00

Jan Rak - BESEDA - REALITA A KVANTOVÁ FYZIKA

20:00 - 22:30

ZDRAVÍ NAŠE PŘIROZENOST: JARDA DUŠEK + RADEK NEŠKRABAL+ MUDr. HELENA MÁSLOVÁ

Neděle:

8:00 - 10:00

Rostislav Václavek - OZDRAVNÉ DECHOVÉ TECHNIKY A OTUŽOVÁNÍ

10:30 - 12:15

BESEDA Jarda Dušek a prof.MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - INTUITIVNÍ  VNÍMÁNÍ A DALŠÍ SCHOPNOSTI VĚDOMÍ

12:15 - 13:45

OBĚD

13:45 - 15:45

Radek Neškrabal  - KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA

HUDEBNÍ LÁZNĚ S MANŽELI PLECHÁČKOVÝMI V PRŮBĚHU KONGRESU - bude opět nachystána relaxační místnost, kde budete moci v klidu spočinout, vstřebávat a integrovat prožité při HUDEBNÍCH LÁZNÍCH. Časy relaxací budou upřesněny. 

ZMĚNA PROGRAMU A TERMÍNU VYHRAZENA S OHLEDEM NA SOUČASNÉ DĚNÍ A JEHO NEPREDIKOVATELNOU DYNAMIKU, NENÍ MOŽNÉ VRÁCENÍ PENĚZ, ALE POUZE NÁHRADNÍ TERMÍN ČI ON-LINE VERZE KONGRESU.

Datový_zdroj_44.png
Datový_zdroj_44.png